Lokaler

Våre arbeidsrom

Dette er rom som vi disponerer fullt, og disse er tilgjengelig hele tiden for våre medlemmer

Det er muligheter for lagring av personlige prosjekter i plastbokser under arbeidsbenken og i hylla på veggen

Vi har sju arbeidsplasser inne på vårt rom, som er ca 20kvm

CNC-rom

Dette rommet disnponeres av våre medlemmer. For å bruke disse maskinene må det gjennomføres sertifiseringskurs.

Fellesområder

Dette er arealer som vi deler med de andre på bygget, og i normal arbeidstid vil disse rommene være i bruk av Re, eller når det blir gjennomført arrangementer. For mer informasjon om arrangementer som skjer på "huset", se kalenderen på Re sine sider.

Kjøkkensone

Arbeidssone 1

Arbeidssone 2

Arbeidssone 3

Materialrom

Papirrom

Sløydrom

Plantegning